Hushållningssällskapet

På uppdrag av Hushållningssällskapet hushallningssallskapet.se arbetar jag med att utvärdera biogasanläggningar i Västra Götaland, bioenergiportalen.se.

Har också ett uppdrag där jag är projektledare i ett gödselpumpningsförsök med svingödsel och rötrester som skall pumpas 2,7 km i ledningar mellan gårdar energigarden.se.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>