Nuntorps Naturbruksgymnasium/Tombs vidaregående skole

Jag var projektledare för ett Interregprojekt som startades upp av Grensekommitten. Det var ett projekt som Nuntorps naturbruksgymnasium, Brålanda,  hade tillsammans med Tomb Videregående skole og landbruksstudier,  Norge. Målet ävar att inkludera biogaskunskap i den ordinarie gymnasieutbildningen och även titta på ev. utbildning för vuxna. Projektet startades i hösten och avslutades.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>